Mercedes bán tải là một phương tiện xe được nhiều nhà thám hiểm muốn khám phá và sử dụng nó. Dòng xe này có lợi thế là chứa được nhiều đồ dùng khi đi xa. Nó vừa thể hiện đây là xe  nam tính vừa vận hành rất mạnh mẽ. Hãy cùng tìm hiểu